Zakladatel Mistr Choa Kok Sui

Zakladateli moderního pránického léčení (dále jen PH) a arhatické jógy Mistru Choa Kok Sui (dále jen MCKS) je připisován vývoj systému energetického léčení, který efektivněji a výkonněji používá pránu nebo ki, životní sílu, která udržuje tělo naživu. Přestože byl chemickým inženýrem a úspěšným obchodníkem, tak strávil více než třicet let studiem esoterické literatury, zkoumáním a tříděním různých léčebných technik a posléze vývojem konceptů, principů, technik a praktického provedení PH, jak je dnes všeobecně známo.

MCKS se narodil 15. srpna 1952 v Cebu na Filipínách a byl vychován v prostředí s různým náboženským vyznáním. Už od útlého věku dvanácti let inklinoval k paranormálním a duchovním záležitostem. Už jako chlapec strávil rok prováděním vnitřní očisty a tak položil základy svých odvážných podniků v duchovní cestě. Také žil prostým životem, blízkým životu jogína, a odmítal pohodlí, které si mohl snadno dopřát.

Jako mladík MCKS studoval širokou škálu léčebných umění (zejména v době, kdy ještě nebyly potvrzeny jako vědy) a dosáhl encyklopedické úrovně vědění na to téma. Studoval pod vedením duchovních průvodců, kteří sami byli duchovně pokročilí a výjimečně silní léčitelé a jejichž vedení bylo rozhodující pro rozvoj moderního PH.

Na své duchovní cestě si MCKS vytvořil důvěrné vztahy s jogíny, léčiteli, jasnovidci, praktikanty čínského čchi-kungu a lidmi, kteří byli v telepatickém spojení s jejich duchovními vůdci. Studoval jógu, psychické jevy, mystiku, čínský čchi-kung, učení rosekruciánů (AMORC), teosofii, lekce Astary, učení Arcane School a další esoterické vědy.

Během let 1983–1987 MCKS pracoval na dokončení monumentálního úkolu syntetizování, experimentování, ověřování, vytváření pojmů, formulování, systematizování a vyvíjení toho, co se stalo moderním PH a arhatickou jógou.

Moderní PH jako věda se konečně zrodila koncem roku 1987 publikováním knihy MCKS Starověká věda a umění pránického léčení (titul byl později přejmenován na Zázraky pomocí pránického léčení), která byla přeložena do více než třiceti jazyků a rozšířena do čtyřiceti zemí a skutečně posloužila tisícům lidí jako úvod do vědy a umění moderního pránického léčení.

Po dvacet let až do své smrti 19. března 2007 bez přestávky cestoval a osobně učil studenty ve více než šedesáti zemích světa, jeho učení a semináře se dále šíří prostřednictvím jeho globálních organizací – Institute for Inner Studies a World Pranic Healing Foundation. Charitativní nadace MCKS se stará o potravinové programy pro hladovějící, financuje lékařskou pomoc pro chudé a přispívá k odstraňování následků živelných pohrom po celém světě.

Povídání o Mistrovi Choa Kok Sui