Meditace spojených srdcí

Každý den se "osprchujte". Praktikování meditace spojených srdcí je jako duchovní sprcha. Když je vaše aura čistá, tak zažíváte vyšší úroveň vědomí. Když je vaše aura čistá, vidíte skrz a věci jasněji. Dokonce vaše štěstí se zvyšuje.

Meditace spojených srdcí je velmi účinná meditační technika, která nám pomáhá dosáhnout kosmického vědomí neboli osvícení. Tato technika neprospívá pouze člověku, který medituje, nýbrž se jedná také o jistou formu služby světu. Pravidelným meditováním a žehnáním jsme totiž schopni do určité míry harmonizovat celou planetu Zemi milující laskavostí.

S tím úzce souvisí neméně významný aspekt karmy. Nejenže samotná meditace blahodárně prospívá meditujícímu, ale meditující si díky meditování vytváří dobrou karmu právě tím že během meditace žehná ostatním bytostem. Tato dobrá karma se následně pozitivně a blahodárně projevuje v běžném životě meditujícího. Jak je vidět, tak meditace spojených srdcí má mnoho pozitivních účinků.

Navíc samotné meditování vás nic nestojí, jen trochu vašeho času a to je v porovnání s až zázračnými účinky meditace velmi příjemná odměna. Jedná se o dokonalou techniku a meditaci, která má obrovský potenciál nejen pro meditujícího, ale především pro celou planetu Zemi a vesmír.

Proč byla meditace odhalena světu?

Jedním z hlavních důvodů proč byla meditace odhalena předána lidem je aby byla naše planeta uzdravena. Láskyplná energie vytvořená během meditace může být k uzdravení malé části krajiny, konkrétního města, státu nebo celé planety Země pokud je meditace prováděna po delší čas dostatečným množstvím lidí. Stejně tak může být tato láskyplná energie použita k požehnání vašich projektů, vztahů atd.

Dalším důvodem proč byla meditace odhalena je aby se zvýšila léčivá síla pránických léčitelů. Pravidelnou meditací dochází k aktivaci korunní čakry léčitele, ta se stává vysoce aktivovanou. Právě vysoce rozvinutá korunní čakra je nezbytná k dosažení rychlého uzdravení, v některých případech můžeme mluvit dokonce až o zázračném uzdravení.

Na jakých principech je založena?

Meditace spojených srdcí je ve svém principu založena na skutečnosti, že některé hlavní čakry jsou vstupními body či branami k určitým úrovním nebo horizontům vědomí. Pokud vědomě usilujeme o dosažení osvícení nebo kosmického vědomí, tak je pro nás nezbytné mít dostatečně aktivovanou korunní čakru. Během meditace se korunní čakra rozevře jako zlatý lotosový květ.

Tato meditace je vyšší formou meditace o milující laskavosti, která je v buddhismu známa pod pojmem metta. Meditace má v názvu slovní spojení „spojená srdce“ což je odkazem na naší srdeční čakru. Ta je centem univerzální lásky a je velmi důležitá pro náš duchovní rozvoj. Neméně důležitá je korunní čakra, která je centrem univerzální lásky.

Názory meditujících na meditaci

Pravidelné provádění meditace spojených srdcí, kdy žehnáme matce Zemi a všem živým bytostem mírem, láskou a světlem, pro mě znamená hluboké léčení a propojení se svými předky a celou planetou. Jsme jedna energie, všichni jsme navzájem propojeni. Jsem ráda, že je nás stále víc duchovně probuzených.
Lada (45 let)
Učitelka jógy
Pravidelné praktikování meditace spojených srdcí mi přináší radost, vnitřní klid a uvolnění a zároveň zvyšuje schopnost koncentrace a posiluje moje duchovní vědomí. Doporučuji praktikování meditace spojených srdcí všem lidem, kteří se chtějí zbavit starých nefunkčních myšlenkových programů a žít s pocitem radosti a štěstí.
Zdena (62 let)
Důchodkyně (slovy svých dětí "nejvíce rozlítaná důchodkyně")
Meditace spojených srdcí je velice krásná meditace. Stala se mým životním průvodcem, protože se skrze ní mohu kdykoliv propojit s hlubokým Božím mírem. Skrze meditaci ke mně proudí milost, síla a láska, mnoho nádherných požehnání, která mají obrovský uzdravující potenciál. Mám možnost žehnat celé planetě, lidem a všem bytostem.
Eva (57 let)
Knihovnice a recepční
Kdo tuto meditaci nezažil, tak prostě neuvěří :). Meditace spojených srdcí je velmi příjemný zážitek, díky kterému poznáte jaké to je zažít vnitřní klid a mír, jasnou mysl a zjistit více o sobě a životě obecně. Je to bezplatný a efektivní nástroj k zlepšení vašeho života, zrychlení duchovního vývoje a objevování nových obzorů a zážitků.
Tomáš (33 let)
Projektový manažer (e-commerce)

Meditujme společně 🙂

Pokorně vám děkuji za to, že jste dočetli až sem. Velice si vážím vašeho času a těší mě váš zájem o meditaci spojených srdcí. Dovolte mi prosím vás pozvat mezi nás do některého z našich pránických center.

Přijďte mezi nás, poznejte nové a skvěle naladěné lidičky. Zažijte příjemnou meditaci pod vedením zkušených pránických léčitelů a rozšiřte své obzory. Dopřejte si duchovní sprchu, uvolněte se od stresu a dovolte lásce, klidu a míru vstoupit do vašeho těla.

Meditace spojených srdcí Gaia Pranic Healing Plzeň