Léčení pránou v ČR

O šíření pránického léčení do celého světa se starají dvě organizace založené Mistrem Choa Kok Sui. V Manile na Filipínách se nachází Institut vnitřních studií založených v roce 1987 (Institute for Inner Studies, Inc.). Působí v Severní a Jižní Americe, Evropě a Austrálii. Na Filipínách se také nachází ústředí celého Institutu a odtud je řízena veškerá činnost související s Pranic Healing. Druhá neméně významná organizace je Světová nadace pránického léčení (World Pranic Healing Foundation), která byla založena v roce 1990. Ta se stará o šíření učení MCKS v Asii, Africe a také zřizuje a spravuje značné množství různých charitativních projektů po celém světě.

Pravé učení Mistra Choa Kok Sui se do České republiky dostalo poprvé v roce 2014, V této době byl také odučen první kurz základního pránického léčení a postupně začaly přibývat další kurzy a semináře pojednávající o vyšších stupních pránického léčení, psychické sebeobrany, semináře s duchovní tématikou i pokročilé semináře včetně Arhatické jógy.

V našem prostředí se nedaří nejen kurzům, ale také publikacím. Za zmínku nepochybně stojí publikace z roku 2019 s názvem Zázraky pomocí pránického léčení, o jejíž vydání se velice zasloužila pránická léčitelka Ivana Dortová. Jedná se o doplněné a revidované vydání dlouhodobě vyprodané knihy z roku 1996 s názvem Léčení pránou. Na základě posledních známých informací by měly postupně vycházet i další knihy a příručky s tématikou pránického léčení a MCKS. Tyto studijní materiály budou určeny určeny nejen pro absolventy kurzů, ale zejména a především pro širokou veřejnost se zájmem dozvědět se více o práci s energií.