Jak meditace spojených srdcí může vést k míru a osvícení

„Praktikování meditace spojených srdcí je podobné duchovní sprše. Pokud je vaše aura čistá, zažíváte vyšší úroveň vědomí. Když je vaše aura čistší, vidíte skrze věci mnohem jasněji.“

Meditace je obecný termín, který často odkazuje na praxi, jež pomáhá regulovat tělo a mysl za účelem získání kontroly nad mentálními procesy, čímž se dosahuje subjektivní zkušenosti. Jejím cílem je především dosáhnout koncentrace a získat kontrolu nad prohloubeným vědomí mysli a jejími aktivitami. Ovocem jsou pak dary jako pokoj, ztišení a blaženost.

Přínosy meditace jsou obrovské a občas nepopsatelné, což je závislé na povaze a záměru meditace. Dary se proměňují od dosažení úrovně míru a pokoje po prožívání vyšších stupňů intuice a osvícení. Meditace spojených srdcí je každopádně jednoduchá, vysoce efektivní meditační technika, určená pro dosažení míru a osvícení. Tato dvacetiminutová meditace vyvinutá Mistrem Choa Kok Sui  pracuje na aktivaci srdeční a korunní čakry k získání vyšších úrovní míru a pokoje, případně k dosažení osvícení.

Korunní čakra je často nazývaná centrem božské lásky nebo univerzální lásky. Potřebuje být aktivována pro praktikování zkušenosti s vyššími stupni vědomí. Buddhisté ji proto často nazývají centrem Buddhova vědomí.

Srdeční čakra je známá jako centrum lidské lásky. Je to čakra, která nám umožňuje milovat lidi, kteří jsou nám blízcí. Klíč k aktivaci Korunní čakry je závislý na srdci, jako její vyšší korespondent. Bez aktivace srdeční čakry je aktivace korunní čakry téměř nemožná.

Meditace spojených srdcí začíná aktivací srdeční čakry a korunní čakry, žehnání Zemi milující laskavostí. V procesu žehnání Zemi a každé cítící bytosti energií lásky, míru, radosti, harmonie a pokroku se praktikující naplňuje nejen těmito kvalitami, ale také si aktivuje srdeční a korunní čakru.

Aktivace korunní čakry umožní přitáhnout velké množství božské energie do těla, což zapůsobí jako čistící síla k vypláchnutí negativních myšlenek a emocí z aury a čaker. To také naplní praktikujícího božským světlem, láskou a silou. Efektem je velká jasnost, vnitřní mír a ticho.

Ticho dosažené meditací spojených srdcí pak pracuje jako vstupní kámen obrovských vnitřních aktivit a otevírá bránu k získání vyšších vnitřních zkušeností.

V Józe je obvyklé věřit, že je-li voda rozvířená, je těžké vidět skrze ni, ale když je voda klidná, je možno vidět, co je pod hladinou. Každopádně, pokud myšlenky a emoce jsou chaotické, seberealizace je téměř nemožná. Ticho je nutné k dosažení seberealizace nebo jak se častěji říká, k osvícení.

Přeložila Eva Dvořáková

Se souhlasem převzato z pranaworld.net